slider o nas

site-285645-1280.jpg
Aktualności EKSPORT W BRANŻY BUDOWLANEJ – ANALIZA OSTATNIEJ DEKADY

Analiza eksportu w branży budowlanej w 2019 roku.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie opracowanym przez Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w latach 2010-2019 z upływem czasu, odnotowywano stały wzrost eksportu. W 2019 roku eksport polskiej branży budowlanej wyniósł 8 302 mln euro, a udział eksportu branży budowlanej w eksporcie ogółem w ubiegłym roku wzrósł o 3,49 %. Struktura geograficzna eksportu branży budowlanej  dot. w 83% krajów Unii Europejskiej oraz w 17% krajów poza Unią Europejską. Do krajów Unii Europejskiej stale wzrasta eksport wyrobów i materiałów budowlanych, a wartość ich eksportu w 2019 roku wynosiła 6928 mln euro.  Wśród dziesięciu krajów, do których najczęściej eksportowane były materiały branży budowlanej w 2019 roku są: Niemcy, Francja, Czechy, Holandia, Belgia, Szwecja, Słowacja, Włochy, Węgry i Dania.

 

Eksport polskiej branży budowlanej do krajów poza Unią Europejską w ciągu ostatnich trzech lat stale wzrasta, a w 2019 roku był on na poziomie 1374 mln euro. Wśród dziesięciu krajów poza Unią Europejską, do których najczęściej eksportowane były materiały branży budowlanej w 2019 roku są: Norwegia, Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Białoruś, Chiny, Turcja, Serbia i Kazachstan.

 

Eksport polskiej branży budowlanej w 2020 roku, w obliczu wybuchu pandemii koronawirusa

W polskiej branży budowlanej, w zakresie eksportu w obszarach budowy i wykańczania budowli w 2020 roku, łącznie odnotowano niewielki spadek w eksporcie, w stosunku do tego samego okresu w roku 2019. Można stwierdzić, że pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na dotychczasowe działania eksportowe podejmowane w branży budowlanej w Polsce.

Okazją do podsumowania aktualnej sytuacji w polskim i zagranicznym budownictwie będą Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego - Nowa Infrastruktura, organizowane w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Podczas wydarzenia nie zabraknie prezentacji innowacyjnych produktów, nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz wymiany międzynarodowych doświadczeń podczas merytorycznych, branżowych konferencji. Wśród omawianych tematów pojawią się zagadnienia dot. transportu, infrastruktury drogowej i kolejowej, budownictwa specjalistycznego oraz maszyn budowlanych. 

Interesujesz się eksportem w branży budowlanej? Kojarzymy biznes na naszej stronie www.tkbusinessexchange.com/