banner810x208px-zareklamujNoweRynki-v2-pl.png [173.08 KB]

 

 

 

 

Armenia-zdj.jpg [545.34 KB] Armenia – „kaukaski tygrys”

Od odzyskania niepodległości Armenii minęło 29 lat, w trakcie których udało się rządowi Armenii przeprowadzić  szereg reform, doprowadzając tym samym do uzyskania przez ten kraj miana „kaukaskiego tygrysa”. W roku ubiegłym Armenia odnotowała ponad 8% wzrostu PKB, co daje jej jeden z najlepszych wyników na świecie.

 

Obecnie podstawą gospodarki Armenii są:

 • obróbka diamentów i przemysł jubilerski,
 • produkcja maszyn, silników elektrycznych,
 • wyroby przemysłu tekstylnego, chemicznego,
 • przetwórstwo żywności oraz produkcja koniaku,
 • rolnictwo w którym dominuje uprawa winogron i warzyw oraz hodowla trzody chlewnej. 

Głównymi towarami eksportowymi Armenii są:

 • metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 1/3 wartości eksportu),
 • produkty mineralne,
 • kamienie szlachetne, kamienie nieszlachetne i wyroby z nich,
 • gotowe artykuły spożywcze.

 

 

 

 

Najważniejszymi odbiorcami są  kraje Unii Europejskiej – przypada na nie 54,4% eksportu Armenii (w tym Niemcy 18,1%, Holandia 14,8%) oraz kraje WNP – udział eksportu wynosi 17,1% (w tym Rosja 12,7%, Ukraina 1,5%), a także Gruzja (4,6%). 

Zasadnicze grupy towarowe w imporcie do Armenii to: maszyny i urządzenia, produkty mineralne, metale nieszlachetne i wyroby z ich, pojazdy, gotowe artykuły spożywcze. Głównymi dostawcami są: Rosja (20 – 25% całości importu) oraz Chiny, Ukraina, Niemcy, Iran, Turcja, USA.

 

 

 

Diament-zdj.jpg [68.48 KB] Kierunek: Rozwój

Prężny rozwój gospodarki armeńskiej zauważalny jest przede wszystkim w sektorze finansowym. Dzięki wysoko rozwiniętemu systemowi infrastruktury banków, armeńska administracja może pochwalić się najmniejszą liczbą kryzysów finansowych w tamtym rejonie świata, co przekłada się na stabilność rozwojową wielu firm. W Armenii obecne są m.in. takie międzynarodowe grupy bankowe jak HSBC czy Credit Agricole.

 

Sukces Armenii to także mocno rozwijający się rynek nowych technologii, oparty na wykwalifikowanej kadrze, czego dowodem są licznie powstające centra technologiczne oraz inkubatory IT. Potencjał technologiczny Armenii docenił m.in. Microsoft, uruchamiając tu Microsoft Innovation Center, ośrodek szkolący przyszłych specjalistów oraz wspierający rozwój innowacyjnych pomysłów i produktów. Warto zwrócić uwagę, że Armenia jest hubem technologicznym cenionym na arenie międzynarodowej, czego potwierdzeniem był wybór Erywania jako gospodarza konferencji World Congress on Information Technology (WCIT) w 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

finanse.jpg Polityka „otwartych drzwi” dla inwestorów 

Zagraniczni kontrahenci w Armenii chronieni są programem o inwestycjach zagranicznych:

 • nie grozi im wywłaszczenie nieruchomości bądź nacjonalizacja,
 • mają swobodę wymiany walut,
 • swobodę w obszarze rekrutacji pracowników poprzez brak szczególnych zezwoleń do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej, aż do możliwości posiadania 100 proc. udziałów w armeńskich spółkach przez osoby z zagranicy,
 • Armenia ma podpisany szereg umów handlowych (np. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) z wieloma krajami, m.in. z Polską,
 • 5-letni okres całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego oraz podatku VAT dla nowych firm branży IT,
 • Armenia wspiera także małych i średnich przedsiębiorców. Jeśli ich roczna sprzedaż nie przekracza 240 tysięcy dolarów, podlegają opodatkowaniu wynoszącym jedynie 1.5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMY Z ARMENII POSZUKUJĄ DOSTAWCÓW Z BRANŻ

Artykuły dziecięce
Artykuły spożywcze
Motoryzacja
Budownictwo
Energetyka
IT
Kosmetyki
Maszyny
Wyposażenie wnętrz
Produkty dla zwierząt
Tworzywa sztuczne i chemia
Projekty środowiskowe
Rolnictwo
Tekstylia
Turystyka
Farmacja