banner810x208px-zareklamujNoweRynki-v2-pl.png [173.08 KB]
Azerbejdżan – kraj wielu przemian

Azerbejdżan to stosunkowo liczebne państwo pod względem populacji w regionie Kaukazu Południowego. Jego ludność, stanowiąca 9,9 mln osób, prawie trzykrotnie przekracza ilość osób zamieszkujących sąsiadującą Gruzję i Armenię. Duży runek konsumencki jest jednym z kluczowych czynników przyciągających tu  kapitał zagraniczny,  ponadto w ostatnich latach, kraj ten wszedł na wyjątkowo szybką drogę przemian. Rozwój sektora wydobywczego z jednej strony, a z drugiej zmiany prawne zgodne z zaleceniami Banku Światowego przyczyniły się do dynamicznego wzrostu PKB. Azerbejdżan obecnie lokuje się na 57. pozycji w rankingu Doing Business, co w dużym stopniu jest efektem wprowadzenia nowej ordynacji podatkowej, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo, polityka rządu przejawiająca się m.in. w dążeniu do pełniejszej integracji rynku azerskiego z rynkami światowymi, dywersyfikacji gospodarczej oraz utrzymania wzrostu gospodarczego, jakościowo wpływa na budowanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego.

 

  rsz-1rsz-1rsz-azerbaijan-3699442-1920.jpg

 

 

Naturalny potencjał

Tranzytowe położenie Azerbejdżanu, łączące Europę z Azją to kluczowy czynnik decydujący o perspektywicznych możliwościach współpracy z tym krajem. Oprócz lokalizacji, zaletą kraju jest również jego wielkość oraz liczne surowce mineralne. Sektor naftowy jest kluczową gałęzią gospodarki – wytwarza ponad 40 proc. PKB oraz generuje blisko 70 proc. wpływów budżetowych. Naftowa koniunktura na światowych rynkach ma zdecydowany wpływ na rozwój gospodarki Azerbejdżanu. Niemal całość wpływów z eksportu generowana jest poprzez sprzedaż surowców energetycznych (91%). Ponad połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych dotyczy wyłącznie wydobycia ropy i gazu. Na uwagę zasługują także żyzne gleby, które nie zostały jeszcze w pełni zagospodarowane.

Poza sektorem energetycznym, gdzie współpraca zakładać może dostawy maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ropy i gazu, za najbardziej perspektywiczne dla inwestycji zagranicznych uważa się branże, takie jak: bankowość i finanse, technologie teleinformatyczne, turystykę, a także transport i rolnictwo. Również eksporterzy z branży budowalnej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz meblarskiej powinni rozważyć aktywność w Azerbejdżanie. Dla polskich inwestorów  na pewno ważną datą był rok 2019 , kiedy zostały podpisane porozumienia dotyczące współpracy resortów rolnictwa Polski i Azerbejdżanu oraz współpracy w sprawach nasiennictwa i fitosanitarnych. Rozmowy dotyczyły również kwestii współpracy energetycznej oraz rozwoju klastra polskich firm w strefie wolnocłowej lotniska Baku – Ałat.

 

 

 

rsz-1marine-2825731-1920.jpg [115.58 KB]

 

 

Możliwości wymiany handlowej

W strukturze importowej Azerbejdżanu dominują maszyny (25%), środki transportu (11%), metale (9,9%), produkty chemiczne (9,8%) oraz artykuły spożywcze (7,8%). Największymi odbiorcami eksportu z Azerbejdżanu są Włochy (5,64 mld USD), Turcja (2,86 mld USD), Izrael(1,33 mld USD), Indie (956 mln USD) oraz Niemcy (932 mln USD). Najważniejszym źródłem importu jest z kolei Rosja (2,29 mld USD), Turcja (1,65 mld USD), Chiny (1,43 mld USD), Szwajcaria (1,21 mld USD) i Stany Zjednoczone (769 mln USD).

 Azerski rynek znajduje się  również w zasięgu polskich firm, a sukces jaki odniosły na nim potwierdza jego potencjał biznesowy. W ofercie eksportowej Polski znajdują się bowiem produkty, na które przede wszystkim występuje zapotrzebowanie w Azerbejdżanie. W strukturze azerskiego importu i polskiego eksportu przeważają maszyny i urządzenia (43,8% w 2018), a także wyroby chemiczne (18,0% w 2018) oraz wyroby metalurgiczne (12,5% 2018) i artykuły rolno-spożywcze (13,8% w 2018).

Z kolei import z Azerbejdżanu do Polski obejmuje głównej mierze produkty przemysłu chemicznego (66,1%), przede wszystkim dostawy propylenu,  betonitu, a także opakowań z polietylenu oraz niektórych rodzajów soków.

 

 

 

rsz-1rsz-baku-4626962-1920.jpg [70.88 KB]

 

 

Zachęty dla inwestorów

Zachętą do rozważenia działalności na rynku azerskim na pewno jest przyjazna polityka podatkowa.
W lutym 2016 roku azerski organ prawodawczy zaprowadził poprawki do Kodeksu Podatkowego, które zapewniają przywileje podmiotom prawnym i fizycznym, zaangażowanym w poszczególne aktywności inwestycyjne. Wprowadzone zmiany umożliwiają zwolnienie odpowiednich podmiotów z podatku od 50% dochodów i przychodów na przestrzeni siedmiu lat. Rząd Azerbejdżanu zatwierdził również zmiany w Ustawie o taryfach celnych, w ramach której podmioty prawne i fizyczne mogą zostać zwolnione z ceł i podatku VAT przy imporcie wyposażenia kapitałowego. Co ważne, towary wyprodukowane w Azerbejdżanie przez inwestorów zagranicznych w całości zwolnione są z cła eksportowego. Prowadzone są również prace nad  utworzeniem  specjalnych stref ekonomicznych – kompleksu rafineryjno – petrochemicznego oraz lokalnych przestrzeni innowacyjnych, mających na celu przekształcenie kraju w centrum technologii informacyjno – komunikacyjnych w regionie. Projekty te stwarzają szereg możliwości  biznesowych dla polskich specjalistów.

 

Dwustronna współpraca

Jeśli chodzi o współpracę Polski z Azerbejdżanem, opiera się ona na Porozumieniu
o Partnerstwie i Współpracy (PCA) zawartego przez Azerbejdżan i Unię Europejską w 2004 roku. Dodatkowo, w marcu 2005 roku rządy RP i Azerbejdżanu podpisały już bezpośrednio umowę o współpracy gospodarczej, która nie wkracza w kompetencje Unii Europejskiej w zakresie polityki handlowej.

Oprócz gospodarczych, zostały podpisane również inne porozumienia i traktaty sprzyjające dwustronnej współpracy pomiędzy Polską a Azerbejdżanem. Spośród nich wskazać można Umowę o cywilnej komunikacji lotniczej, Umowę o współpracy kulturalnej i naukowej, Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Umowę o współpracy w dziedzinie turystyki,  Umowę o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, Umowę o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, Umowę o międzynarodowych przewozach drogowych, Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżańskiej oraz Umowę o międzynarodowym transporcie drogowym.

FIRMY Z AZERBEJDŻANU POSZUKUJĄ DOSTAWCÓW Z BRANŻY

Artykuły dziecięce
Artykuły spożywcze
Motoryzacja
Budownictwo
Energetyka
IT
Kosmetyki
Maszyny
Wyposażenie wnętrz
Produkty dla zwierząt
Tworzywa sztuczne i chemia
Projekty środowiskowe
Rolnictwo
Tekstylia
Turystyka
Farmacja