Partner strategiczny:

Logo-Agencji.jpg [34.79 KB]
Agencja Polsko – Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej

 

 

pol-Serbskie-dni-baner-do-slidera-na-str-glowna-pl-godlo.jpg [533.34 KB]

 

 

W programie:

 

 • 10.00 Powitanie gości
  Joanna Marcjan - Zastępca Dyrektora Wydziału Targów, Targi Kielce 

 • 10.10  Słowo wstępne
  Ranko Tomović - Konsul Republiki Serbii w Katowicach

 • 10.25 „Serbia, your next investment destination.”
  Dorde Andrić - Dyrektor Centrum Wspierania Inwestycji i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Serbskiej Izby Gospodarczej

 • 10.40 „Serbia – rynek otwarty dla Polskich firm.”
  Wioletta Zasępa - Prezes Agencji Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej

 • 10.55 Savoir vivre w biznesie – „Różnice kulturowe między Serbią, a Polską.”
  Katarzyna Antos - Polka Guide

 • 11.10 „Przedstawienie klastra oraz możliwości współpracy.”
  Miodrag. Žakić - Agro Klaster Serbii

 • 11.20 „Metody współpracy branż motoryzacyjnych w Serbii i Polsce od 2010 roku do dziś.”
  Aleksandar Šaranac - Redaktor Naczelny magazynu dla dostawców z branży motoryzacyjnej CONNECT AND SUPPLY

 • 11.35 Prezentacja firmy JDM Group S.A.

 • 11.35 Prezentacja Targów Kielce
  Joanna Marcjan - Zastępca Dyrektora Wydziału, Targi Kielce

 • 11.40 Spotkania B2B

 

 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Serbii

Gospodarka Serbii opiera się na zasadach rynkowych, swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależności i samodzielności podmiotów gospodarczych oraz na równoprawności wszystkich form własności.

Serbia stanowi jednolity obszar gospodarczy z jednolitym rynkiem towarowym, pracy, kapitału i usług. Wpływ gospodarki rynkowej na sytuację materialną i socjalną zatrudnionych regulowany jest poprzez dialog społeczny między związkami zawodowymi i pracodawcami.

 

Główne sektory gospodarki

Rolnictwo: 9,8%
Przemysł: 41,1%
Usługi: 49,1%

Główne produkty rolne: pszenica, kukurydza, słonecznik, buraki cukrowe, winogrona / wino, owoce (maliny, jabłka, wiśnie), warzywa (pomidory, papryka, ziemniaki), wołowina, wieprzowina i
produkty mięsne, mleko i produkty mleczne;

Przemysł: samochody, metale nieszlachetne, meble, przetwórstwo spożywcze, maszyny, chemikalia, cukier, opony, odzież, farmaceutyki.

 

Handel zagraniczny

Wiodącymi sektorami w Serbii pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2019 roku były:

 • przemysł motoryzacyjny, w tym części samochodowe,
 • branża spożywcza i tytoniowa,
 • tekstylia oraz sektor nieruchomości.

  Razem stanowiły one ponad połowę nakładów (dokładnie 54 procent) wszystkich projektów BIZ.

Szczególnym ważnym dla Serbii jest fakt, że w ubiegłym roku udało się krajowi przyciągnąć 57% wszystkich bezpośrednich inwestycji w regionie. Bowiem z dziewięciu miliardów EUR inwestycji przeznaczonych dla tego regionu Serbia otrzymała sześć. Aby to osiągnąć, Serbia musiała zaoferować inwestorom wyjątkowo najkorzystniejsze warunki w czasie, gdy inne kraje bałkańskie również oferowały tanią siłę roboczą i ziemię za niewielkie pieniądze.

Według Narodowego Banku Serbii najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ubiegłym roku pochodziło z Francji - 710,7 mln euro, następnie z Hongkongu - 434,5 mln, Holandii - 317,5 mln, Niemiec - 263,7 mln i Rosji - 237,3 mln. euro. Obserwując obszary, w których inwestorzy zagraniczni inwestują najwięcej, dane NBS pokazują, że w przemysł przetwórczy zainwestowano
924,8 mln euro, transport i magazynowanie 660,1 mln euro, w następnej kolejności w działalność finansową, budownictwo i przemysł wydobywczy.

Na wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Serbii wpływa przede wszystkim stabilność polityczna, coraz lepsza infrastruktura, relatywnie tania i wysyłka jakościowo siła robocza, otwartość handlowa Serbii, ale także duża liczba stref przemysłowych, w których powstają nowe zakłady, rozbudowa istniejących, które są bliskie dużych miast.

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto (% of PKB)

2015 5,4%
2016 5,5%
2017 6,6%
2018 8,2%

Źródło: Eurostat

 

Dwustronna wymiana handlowa

Od 2010 r. notowane jest wyraźne ożywienie w handlu zagranicznym pomiędzy Polską i Serbią.

Obroty Polska-Serbia:

Polska-Serbia-Import-eksport.png [28.17 KB]

 

 


W mln EUR; na podst.: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii RP, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP 

 

Najważniejsze pozycje polskiego eksportu do Serbii:

 • silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym,
 • części i akcesoria samochodów,
 • artykuły higieny osobistej,
 • drut miedziany,
 • sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny do pojazdów,
 • koks i półkoks.


Najważniejsze pozycje polskiego importu z Serbii:

 • papier i tektura,
 • nowe opony pneumatyczne z kauczuku,
 • samochody osobowe,
 • meble do siedzenia i spania oraz ich części,
 • owoce zamrożone,
 • izolowane druty, przewody elektryczne,
 • papier i karton powlekany,
 • blachy grube i cienkie.Dynamika i struktura polsko-serbskiej wymiany handlowej na przestrzeni lat ulegały znacznym zmianom, na co wpłynęła, między innymi, transformacja systemów gospodarczych obydwu krajów. Obecnie zauważalny jest dynamiczny wzrost obustronnej wymiany handlowej. W 2018 roku około 33% wartości wzajemnych obrotów handlowych przypadło na import z Republiki Serbii, z kolei udział polskiego eksportu do Republiki Serbii wyniósł 67%.

Polska od wielu lat notuje dodatnie saldo w wymianie handlowej z Serbią, co świadczy o tym, że jest to rynek chłonny i otwarty na polskie produkty.

 

* Źródło: E-Gargo
* Źródło: Główny Urząd Statystyczny Serbii
* Ministerstwo Rozwoju i technologii
* Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii RP,
* Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP*
* CIA World Fact Book
* Eurostat

 

banner810x208px-zareklamujNoweRynki-v2-pl.png [173.08 KB]