pol-Tunezyjskie-dni

 

Już 27 maja zapraszamy do udziału w webinarium, z którego dowiedzieć będzie można się więcej o możliwościach wejścia na rynek tunezyjski i zwiększeniu potencjału działalności firmy.

Spotkanie poświęcone zostanie branży kosmetycznej i farmaceutycznej, ale nie zabraknie również wielu cennych wskazówek dla producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych, sprzętu do przetwórstwa żywności, linii produkcyjnych dla przemysłu spożywczego, zbiorników procesowych, urządzeń do gospodarowania odpadami i uzdatniania wody.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Ambasady RP w Tunisie, którzy opowiedzą szerzej o możliwościach gospodarczych Tunezji, w tym o perspektywach i barierach tego rynku. Natomiast przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego,  opowie o tym, jak zabezpieczać płatności z wykorzystaniem akredytywy dokumentowej.

 

 

 
  zapisy
 
czytaj-wiecej

 

 


 

                                                        

Informacje ogólne

Tunezja, najbardziej wysunięte na północ państwo kontynentu afrykańskiego, jest częścią regionu Maghrebu, do którego należą Mauretania, Maroko, Algieria i Libia. Powierzchnia kraju wynosi 163 610 km2. Według statystyk krajowych z 2019 r., Tunezja liczy 11,8 mln mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 71 osób/km. W Tunezji oficjalnie obowiązującym językiem urzędowym jest arabski. Powszechnie używany jest język francuski, a wśród młodzieży coraz bardziej popularny staje się również język angielski. Dominującą i oficjalną religią państwową w Tunezji jest islam, wyznawany przez 98% populacji kraju. Waluta Tunezji to Dinar Tunezyjski (TND), który dzieli się na 1000 milinów.

 


Główne sektory gospodarki

Sektor rolniczy

Sektor rolniczy stanowi 10,4 % wartości PKB i zapewnia pracę ok. 15% siły roboczej.
Główne gałęzie sektora stanowią: uprawa zbóż – przeważnie pszenica i jęczmień (ok. 9 % wartości produkcji rolniczej), oraz oliwek (powierzchnia ok. 1,7 mln ha). Uprawa oliwek jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki, z której przychody czerpie ok. 1 mln osób. Istotną część sektora stanowi uprawa daktyli, owoców cytrusowych, warzyw oraz produkcja wina. Poza zbożami, których uprawa służy do zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego, pozostałe produkty stanowią ważną część tunezyjskiego eksportu (głównie do UE).

 

tunisia-daktyle.jpg [1.08 MB]

 


Sektor tekstylny i skórzany

Sektor tekstylny od kilkudziesięciu lat jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który szybko się rozwijał korzystając z ułatwionego dostępu do europejskiego rynku.
Obecnie ok. 250 firm zajmuje się wytwarzaniem wyrobów z tkanin technicznych, z czego 2/3 produktów stanowią odzież ochronna i sportowa. Wiele firm tunezyjskich stało się podwykonawcami znanych międzynarodowych marek odzieżowych. Tunezja specjalizuje się w takich segmentach rynku tekstylnego jak: bielizna damska, stroje kąpielowe, trykoty oraz odzież robocza i jeansowa.
Sektor skórzany liczy ok. 230 firm, zatrudniających powyżej 10 osób. Około 160 spośród nich eksportuje swoje wyroby. Firmy skórzane produkują, poza obuwiem, m.in. bagaże podróżne, torebki i akcesoria skórzane.


Sektor turystyczny

Sektor turystyczny odgrywa ważną rolę w tunezyjskiej gospodarce (8% udziału w PKB), zasilając jej system finansowy w waluty obce. W 2019 r. Tunezję odwiedziło 9 mln turystów. W 2020 r. z powodu pandemii Covid-19 sektor praktycznie zamarł.


Sektor wydobywczy

Tunezja ma ogromne doświadczenie w wydobyciu fosforytów i produkcji nawozów sztucznych. Wydobycie fosforytów stanowi 2% PKB. Około 90% wydobywanych fosforytów Tunezja przeznacza do krajowego przetwórstwa na nawozy oraz inne produkty oparte na tym surowcu.

 

Przetwórstwo spożywcze

W tej gałęzi przemysłu istnieje 1081 firm zatrudniających więcej niż 10 osób. 213 podmiotów produkuje wyłącznie na rynki zagraniczne. Najbardziej rozwinięte segmenty przemysłu to: produkcja oliwy z oliwek, przetwórstwo owoców i warzyw, zbóż, przemysł mleczarski i produktów pochodnych, przemysł olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych i przetwórstwo rybne. Głównym kierunkiem eksportu są UE, USA, Rosja, Kraje Zatoki. Jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów eksportowych jest oliwa z oliwek (w 2019 r. Tunezja została sklasyfikowana na 1-szym miejscu na świecie pod względem wielkości produkcji).

olive-oil-968657-1920.jpg [266.02 KB]

 

Przemysł elektryczny i elektroniczny

W przemyśle elektrycznym i elektronicznym działa ok. 340 podmiotów, zatrudniających powyżej 10 pracowników. Spośród nich, 226 wytwarza wyroby również na rynki zagraniczne Prawie połowa firm (146) powstała w oparciu kapitał zagraniczny, a zdecydowana większość (216) z jego udziałem, pochodzącym głównie z Francji (83 firmy), Włoch (66) i Niemiec (37). Najbardziej rozwinięte segmenty w przemyśle to: produkcja przewodów, kabli izolowanych i wiązek kabli, komponenty elektroniczne, rozdzielnice elektryczne i sterowniki, produkty oświetleniowe oraz silniki elektryczne i generatory prądu.


Przemysł mechaniczny i metalowy

W przemyśle mechaniczno–metalowym działa ok. 640 zakładów, zatrudniających powyżej 10 pracowników. 187 podmiotów wytwarza wyroby wyłącznie na eksport. Do najbardziej rozwiniętych segmentów należą: wytwarzanie części samochodowych, konstrukcji metalowych, wyrobów metalowych, kotlarstwo. Przemysł części samochodowych rozwija się głównie dzięki inwestycjom pochodzącym z Francji, Włoch i Niemiec i stanowi jedno z ogniw przemysłów samochodowych tych państw.

 

motor-4586782-1920.jpg [960.57 KB]


Przemysł chemiczny

W przemyśle chemicznym funkcjonuje ok. 560 firm zatrudniających powyżej 10 osób. Spośród nich 140 kieruje swoją produkcję również na eksport. Działalność 163 podmiotów oparta jest na kapitale zagranicznym, pochodzącym głównie z Francji (73 firmy), Włoch (40) i Niemiec (12). Najbardziej rozwinięte segmenty to: przemysł farmaceutyczny, produkcja detergentów, tworzyw sztucznych, farb i klejów, opon i gumy. Spośród wymienionych branż wyróżnia się przemysł farmaceutyczny. Tunezja specjalizuje się w produkcji leków generycznych w celu obniżenia kosztów leczenia oraz upowszechnienia dostępu do leków na rynku lokalnym.


Przemysł lotniczy

W przemyśle lotniczym funkcjonuje ok. 70 firm, które zatrudniają ponad 13 tys. Osób. Szczególnie duża zmiana w zakresie wysokości obrotów i zatrudnienia nastąpiła w 2009 r., po otwarciu zakładu do częściowego montażu przez francuską firmę Aerolia (część grupy EADS). W Tunezji otworzyły swoje oddziały również inne francuskie firmy lotnicze np. Stelia Aerospace i Zodiac.

 

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską

Tunezja jest pierwszym państwem śródziemnomorskim, które zawarło układ stowarzyszeniowy z UE (podpisany w 1995 r., wszedł w życie w 1998 r.), znoszący bariery taryfowe i handlowe dla większości towarów. UE od lat jest największym partnerem handlowym Tunezji. W 2019 r. obroty handlowe Tunezji z UE stanowiły 59,5 % całości wymiany handlowej (34,6 mld euro). Tunezyjski eksport do UE wyniósł 10 mld euro (69,7%), natomiast import 10,94 mld euro (52,1%). Tunezja eksportowała do państw unijnych głównie maszyny i urządzenia (3,42 mld euro), artykuły tekstylne i skórzane (2,71 mld euro), surowce naturalne, głównie fosforyty (0,7 mld euro) i artykuły rolno – spożywcze (0,63 mld euro), natomiast importowała przede wszystkim: maszyny i urządzenia (2,94 mld euro), produkty mineralne, głównie artykuły ropopochodne i gaz ziemny (1,55 mld euro), artykuły tekstylne (1,33 mld euro), artykuły metalowe (0,97 mld euro) i chemiczne (0,87 mld euro).

 

Dwustronna wymiana handlowa Polska - Tunezja

Wymiana handlowa między Polską a Tunezją utrzymuje się w stabilnym trendzie wzrostowym. W 2019 roku obroty handlowe wzrosły o 10,9% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając poziom 419,3 mln USD. Eksport z Polski do Tunezji wyniósł 135,4 mln USD (wzrost 6,1%), natomiast import 283,9 mln USD (wzrost 11,8%).

 

Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie do Tunezji w 2019 r., stanowiły:

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne (gł. obwody elektryczne, kable, przewody, izolacje, sprzęt AGD - chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, aparatura do telefonii i telekomunikacji) – 45,4 mln USD (udział 33,5% w całości eksportu do Tunezji);
 • wyroby z tworzyw sztucznych, gumy i kauczuku (rury, węże i przewody, części samochodowe, elementy budowlane, opony pneumatyczne, płyty i folie) – 35,6 mln USD, (26,3%);
 • środki transportu (gł. samochody ciężarowe, podwozia z silnikami, samochody osobowe) – 11,0 mln USD (udział 8,1%);
 • narzędzia lekarskie i weterynaryjne, aparatura pomiarowa i medyczna – 8,1 mln USD (6,0%);
 • produkty przemysłu chemicznego (preparaty do pielęgnacji skóry, makijażu, produkty toaletowe, perfumy) – 6,9 mln USD (4,3%);
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (artykuły z żeliwa i stali, armatura, części do narzędzi, pokrywki, zakrętki itp. zamknięcia metalowe) – 6,4 mln USD (3,9%).


Ponadto, wśród innych znaczących pozycji znalazły się: słód (4,3 mln USD), wyroby z papieru i tektury (3,8 mln USD), szkło i wyroby ze szkła (1,6 mln USD).

Poza wymianą handlową, polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na lokowanie części produkcji w Tunezji. W tym obszarze najbardziej aktywne są polskie podmioty współpracujące z tunezyjskimi podwykonawcami reprezentującymi sektory: elektryczny (produkcja kabli elektrycznych), samochodowy (części samochodowe) i tekstylny.

 

Największymi pozycjami w imporcie z Tunezji w 2019 r. były:

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne (gł. izolowane druty i kable elektryczne, aparatura odbiorcza dla TV, telefonii i telekomunikacji, części do obwodów elektrycznych, silniki elektryczne i prądnice i ich części zamienne, sprzęt oświetleniowy) – 110,1 mln USD ( 38,9% udziału w polskim imporcie);
 • materiały i wyroby włókiennicze (gł. odzież i dodatki odzieżowe, art. wyposażenia wnętrz) – 88,6 mln USD (31,3%);
 • obuwie, wyroby skórzane – 26,6 mln USD (9,4%);
 • części i akcesoria samochodowe – 17,1 mln USD (6,0%);
 • aparatura pomiarowa, sprzęt medyczny (gł. narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne) 15,3 mln USD (5,4%);
 • wyroby z metali nieszlachetnych (gł. części do resorów, artykuły z żeliwa lub stali) – 15,3 mln USD (5,4%).

Ponadto, istotnym pozycjami w naszym imporcie były: artykuły z tworzyw sztucznych (6,5 mln USD) i produkty pochodzenia roślinnego (2,1 mln USD).

W polskim imporcie z Tunezji we wcześniejszych latach tradycyjnie dominowały fosforyty. Od 2012 r. ich import został zawieszony z powodu niestabilnej sytuację w tunezyjskim sektorze wydobywczym.
Obiecującym sektorem jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Tunezja jest znaczącym producentem zbóż, warzyw i owoców, jednak nie dysponuje dobrze rozwiniętym przetwórstwem. Stwarza to duże możliwości eksportu dla polskich producentów urządzeń i maszyn dla tego sektora.

Źródło: https://www.gov.pl/web/tunezja/informator-ekonomiczny

 

Informacje o Partnerze Strategicznym:

MIDA/MIDAGroup została założona w 1996 roku w celu wspierania zagranicznych firm i instytucji w ich wejściu na rynki Maghrebu. MIDA posiada duże doświadczenie w działalności doradczej i tworzeniu sieci euro-śródziemnomorskich powiązań biznesowych, zapewnia pomoc operacyjną i techniczną w tworzeniu ram projektów współpracy międzynarodowej.


banner810x208px-zareklamujNoweRynki-v2-pl.png [173.08 KB]

Pliki do pobrania

 

KRAJE PARTNERSKIE

Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Brazylia
Chiny
Chorwacja
Francja
Indonezja
Kazachstan
Mozambik
Serbia
Tunezja
Turcja